Gwilym Morus-Baird.

Brodor o Wrecsam. Eisoes wedi rhyddhau cerddoriaeth fel
Gwilym Morus, Mwnci Nel, ac fel lleisydd y grwp, Drymbago. Bu'n un o sylfaenwyr Eos, yr Asiantaeth Hawliau Darlledu yng Nghymru. Ers 2016 mae wedi bod yn teithio'r sioe boblogaidd, Gadael Tir gyda'r hyfryd Owen Shiers, ac yn fwy diweddar y sioe Hands of Time gyda'r storïwraig benigamp Angharad Wynne. Mae hefyd yn diwtor cyrsiau ar-lein ar Lenyddiaeth Geltaidd. Mae'n byw yng Ngheredigion gyda'i wraig a'i blant.

Born and raised in Wrexham. Previously released music as Gwilym Morus, Mwnci Nel and as the singer for Drymbago. He was one of the founders of Eos, the Broadcasting Rights Agency for Wales. Since 2016 he has been touring the popular show Gadael Tir with the lovely Owen Shiers, and more recently Hands of Time with the brilliant storyteller Angharad Wynne. He is also a tutor of online courses on Celtic Literature. He lives in Ceredigion with his wife and children.
India, 2018

India, 2018