Gwilym Morus-Baird.

Brodor o Wrecsam. Eisoes wedi rhyddhau cerddoriaeth fel
Gwilym Morus, Mwnci Nel, ac fel lleisydd y grwp, Drymbago. Bu'n un o sylfaenwyr Eos, yr Asiantaeth Hawliau Darlledu yng Nghymru. Mae hefyd yn diwtor cyrsiau ar-lein ar Chwedloniaeth Gymreig. Mae'n byw yng Ngheredigion gyda'i wraig a'i blant.

Born and raised in Wrexham. Previously released music as Gwilym Morus, Mwnci Nel and as the singer for Drymbago. He was one of the founders of Eos, the Broadcasting Rights Agency for Wales. He is also a tutor of online courses on Welsh mythology. He lives in Ceredigion with his wife and children.