Start Again, 2019

It's no good pretending that things can stay the same. To deny change is to deny the very nature of our animal selves, to be ignorant of evolution, to be dead in everything and yet cling to a singular, dull surety. So with that small fanfare, I write the first blog on this site, freshly re-named with my actual name. Mwnci Nel goes to sleep for now (but if I ever get a three-piece going again it may get resurrected). New stuff will appear here on the Hafan page, old stuff will be listed on the Archif page, and you can still get in touch on the Contact page. That's about it in terms of house keeping.

By the way, if anyone wants a song composed for any special occasion (wedding, birthday, attempts at seduction, revenge, births, deaths, celebrations), I'm now available for commissions. Get in touch, we'll talk about what you want and how much it will cost.

diolch yn fawr

I'll post new music and news below. For more vlogs see the Youtube Channel.

Cychwyn Eto, 2019

Does dim iws esgus bod pethau'n gallu aros yr un fath. Drwy wrthod newid rydan ni'n gwrthod ein natur anifeilaidd ein hunain, yn aros yn ddall i esblygiad ac yn mynnu bod yn farw ym mhob dim, yn glynu wrth sicrwydd diflas. Felly, gyda datganiad mawreddog o'r fath, ysgrifennaf flog cyntaf y wefan hon, wedi ei hail-enwi gyda'm henw fy hun. Mae Mwnci Nel eisoes yn ei wely (ond efallai caiff ei ddeffro os daw band arall i'r fei). Bydd stwff newydd yn ymddangos fan hyn ar dudalen yr Hafan, a hen stwff ar dudalen yr Archif. Mae modd cysylltu ar dudalen Contact. Go-iawn. Dyna'r cyfan o ran cadw tŷ.

Gyda llaw, os oes unrhyw un am i mi gyfansoddi cân ar gyfer unrhyw achlysur (priodas, pen-blwydd, ymgais i fachu cariad newydd, dial, genedigaeth, marwolaeth, dathliad), rwyf ar gael i gyflawni comisynau. Cysylltwch ar bob cyfrif, cawn drafod eich anghenion a'r ffi.

diolch yn fawr

Byddaf yn postio caneuon newydd a newyddion isod. Am fwy o flogs, gweler y Sianel Iwtiwb.