Gimig

Mwnci Nel

Albym cyntaf Mwnci Nel! (ond tua'r 5ed gan Gwilym). / Mwnci Nel's 1st album! (But about Gwilym's 5th)

Read more… close
0:00 / ???
 1. 1
  0:00 / 3:28
 2. 2
  0:00 / 3:42
 3. 3
  0:00 / 3:56
 4. 4
  0:00 / 3:19
 5. 5
  0:00 / 3:40
 6. 6
  Seion 4:03
  0:00 / 4:03
 7. 7
  0:00 / 4:06
 8. 8
  0:00 / 4:07
 9. 9
  Llong 3:50
  0:00 / 3:50
 10. 10
  0:00 / 3:12
Penillion i'r Leri

Yn yr hydref, 2015, rhoddais wahoddiad i feirdd lleol sy'n byw yn nalgylch yr Afon Leri yng Ngogledd Ceredigion gyfrannu penillion am yr afon i mi eu canu a'u recordio, a dyma'r canlyniadau. Bydd CD ar gael ar Ebrill 22ain, 2016 yn y gig yn y Llew Du, Tal-y-bont. 

Lawrlwythwych yr albwm yn rhad ac am ddim isod.

Diolch yn dalpiau i bawb sydd wedi cyfrannu, y beirdd, y côr, y capel, yr arlunydd, a Siwan a Fal yn enwedig. 

Ariannwyd y gwaith creadigol hwn gan gynllun Cymerau.

 
Folksongs for the Leri

In the autumn of 2015 I invited local poets living close to the Leri River in Northern Ceredigion to contribute folk verses about the river for me to sing and record, and here are the results.There will be a CD available on April 22nd, 2016 at the gig in the Black Lion, Tal-y-bont.

Download the album for free below.

Many, many thanks for everyone who contributed, the poets, the choir, the artist, and especially Siwan and Fal.

This creative work was funded by Cymerau.


 

Penillion i'r Leri

Gwilym Morus-Baird

Cywaith rhwng beirdd ardal Tal-y-bont a Gwilym Morus-Baird. [A Collaboration between Tal-y-bont area poets and Gwilym Morus-Baird]

Read more… close
0:00 / ???
 1. 1
  0:00 / 3:05
 2. 2
  0:00 / 3:52
 3. 3
  0:00 / 2:47
 4. 4
  0:00 / 4:00
 5. 5
  0:00 / 3:36
 6. 6
  0:00 / 3:32
 7. 7
  0:00 / 4:06
 8. 8
  0:00 / 2:25
 9. 9
  0:00 / 2:19

Lle Troediaf Ymddengys Y Llawr

('Where I Tread The Ground Appears').

Albwm a gyfansoddwyd ar ddiwedd Gorffennaf, 2011 fel rhan o gomisiwn Y Lle Celf, Eisteddfod Wrecsam eleni. Mae'r albwm gyfan am ddim tan ddiwedd Awst.

An album recorded at the end of July, 2011 as part of the commission for the Arts Tent, at the 2011 National Eisteddfod, Wrecsam.

Read more… close
0:00 / ???
 1. 1
  0:00 / 3:26
 2. 2
  0:00 / 3:28
 3. 3
  0:00 / 3:24
 4. 4
  0:00 / 3:15
 5. 5
  0:00 / 2:52
 6. 6
  0:00 / 3:34
 7. 7
  0:00 / 2:15
 8. 8
  0:00 / 3:13
 9. 9
  0:00 / 3:21
 10. 10
  0:00 / 2:59