Download Awena for free below / Lawrlwythwch Awena am ddim isod

Start Again, 2019

It's no good pretending that things can stay the same. So with that small fanfare, I write the first blog on this site, freshly re-named Gwilmor (far too many Gwilyms in the Welsh music scene these days). Mwnci Nel goes to sleep for now (but if I ever get a three-piece going again it may get resurrected). New stuff will appear here on the Hafan page, old stuff will be listed on the Archif page, and you can still get in touch on the Contact page. That's about it in terms of house keeping.

diolch yn fawr

I'll post new music and news below. For more stuff see Youtube, Instagram or Facebook.

Cychwyn Eto, 2019

Does dim iws esgus bod pethau'n gallu aros yr un fath. A gyda hynny, ysgrifennaf flog cyntaf y wefan hon, wedi ei hail-enwi Gwilmor (gormod o lawer o Wilymau yn y SRG dyddiau yma). Mae Mwnci Nel eisoes yn ei wely (ond efallai caiff ei ddeffro os daw band arall i'r fei). Bydd stwff newydd yn ymddangos fan hyn ar dudalen yr Hafan, a hen stwff ar dudalen yr Archif. Mae modd cysylltu ar dudalen Contact. Go-iawn. Dyna'r cyfan o ran cadw tŷ.

diolch yn fawr

Byddaf yn postio caneuon newydd a newyddion isod. Am fwy o stwff, gweler Iwtiwb, Instagram a'r Gweplyfr.